Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

nielegalnanna
20:46
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
nielegalnanna
19:46
1669 5db4 500
Reposted fromnutt nutt viaxannabelle xannabelle
nielegalnanna
19:46
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
nielegalnanna
19:45
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
nielegalnanna
19:44
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaxannabelle xannabelle

August 20 2019

nielegalnanna
18:25
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
nielegalnanna
18:21
9433 1bb9 500
nielegalnanna
18:20

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
nielegalnanna
18:19
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
nielegalnanna
18:09
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viayannim yannim
nielegalnanna
18:08
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viadreamboat dreamboat
nielegalnanna
18:08
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaMella Mella
18:08
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaMella Mella
nielegalnanna
18:00
Są ludzie, którzy wiedzą, że trzeba się zagubić, żeby się odnaleźć
— Ostatnia miłość na ziemi
nielegalnanna
17:59
8541 feef
nielegalnanna
17:46
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviolethill violethill
nielegalnanna
17:40
6813 d652 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
nielegalnanna
17:38
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
nielegalnanna
17:36
5260 b2a4 500
17:36
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl