Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

nielegalnanna
19:51
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaeazyi eazyi

February 03 2020

nielegalnanna
01:20
1614 0b7e 500
Reposted fromexistential existential
nielegalnanna
01:20
1630 f878 500
Reposted fromexistential existential
nielegalnanna
01:20
1643 6511 500
Reposted fromexistential existential
nielegalnanna
01:19
nielegalnanna
01:16
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparradisee parradisee
nielegalnanna
01:05
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianyaako nyaako

December 25 2019

nielegalnanna
00:41
nielegalnanna
00:34
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viamikrokosmos mikrokosmos
nielegalnanna
00:25
2461 61f7 500
nielegalnanna
00:24
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
nielegalnanna
00:23
7486 22af 500
nielegalnanna
00:23
nielegalnanna
00:22
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viafreska freska
nielegalnanna
00:22
4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit viafreska freska
nielegalnanna
00:17
6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoodforsoul foodforsoul
00:17
3358 a8ca 500

coffeeforthemoon:

© Mandi Nelson

nielegalnanna
00:16
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viafoodforsoul foodforsoul
nielegalnanna
00:13
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakatastrofo katastrofo
nielegalnanna
00:11
Tymczasowy spadek nastroju to nie najgorsze, co może nas czekać. O wiele gorzej dzieje się, gdy zaczynamy wierzyć w to, co myślimy.
— Małgorzata Ohme
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadzisniezasne dzisniezasne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl